5 let záruka na všechny výrobky!

ContiTech Power Transmission Group - Automotive Aftermarket

Výrobky ContiTech splnují nejprísnejší standardy kvality a jsou vyrábeny s použitím nejmodernejších výrobních procesu a materiálu. Jsme proto první volbou mezi výrobci originálního vybavení pro velký pocet výrobcu vozidel a máme certifikaci podle ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 50001:2011 a ISO 14001.

Protože jsme presvedceni o kvalite našich výrobku, zarucujeme, že všechny výrobky ContiTech Power Transmission Group z výrobkové rady pro automobilový poprodejní servis, používané pro osobní vozidla, nemají žádné vady v souladu s platnými technickými normami.

Záruka platí výhradne pro automobilové opravárenské dílny v zúcastnených zemích* po dobu 5 let od data, kdy je výrobek namontován. Bude-li náš výrobek vykazovat vadu materiálu nebo výroby, opravíme nebo vymeníme vadný výrobek ContiTech. Nárok podle záruky zpracovává distributor, od kterého byl výrobek zakoupen. Je nutné predložit doklad o nákupu dílu/dílu a doložit datum montáže.

Dílna smí predložit nárok jen tehdy, pokud se zaregistrovala na této stránce a akceptovala zárucní termíny a podmínky. Záruka se vztahuje pouze na výrobky namontované po datu registrace. Držitel záruky souhlasí, že budeme používat jeho údaje výhradne pro úcely interního vyhodnocení a že bude prijímat newsletter ContiTech e-mailem na registrovanou adresu (držitel muže tento souhlas odvolat). Uživatel muže své uložené údaje kdykoli vymazat. Následkem toho také automaticky zanikají všechna práva podle záruky.

Výrobek musí být namontován kvalifikovaným profesionálem (v automobilové dílne). Záruka se anuluje a zaniká, pokud byl výrobek nesprávne namontován nebo s ním bylo nesprávne zacházeno, ale také pokud nebyly dodrženy specifikace výrobce vozidla (napr. intervaly výmen, pokyny pro opravy ci údržbu). Záruka se dále nevztahuje na prípady, kdy se výrobek porouchá v dusledku bežného opotrebení, vnejších vlivu (cizí materiály, pusobení kapalin atd.) nebo v dusledku nesprávných provozních, resp. okolních podmínek (napr. tuning, závodení).

Tato doplnková záruka výrobce nemá žádný vliv na Vaše zákonná práva. Tato záruka se rídí zákony Spolkové republiky Nemecko, s výjimkou ustanovení o mezinárodním právu soukromém a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Zde se mužete zaregistrovat pro svou 5letou záruku

Vymazání údaju a zrušení záruky

1)  Požadované údaje
2)  47 evropských zemí, viz registracní formulár se seznamem zemí