5ετής εγγύηση για όλα τα προϊόντα!

ContiTech Power Transmission Group - Automotive Aftermarket

Τα προϊόντα ContiTech πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες διαδικασίες παραγωγής και υλικά. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας αποτελεί τον κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) που επιλέγουν πολλοί κατασκευαστές οχημάτων, ενώ διαθέτουμε πιστοποιήσεις ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 50001:2011 και ISO 14001.

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την ποιότητα των προϊόντων και, συνεπώς, εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα ContiTech Power Transmission Group στον τομέα της Αγοράς ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων (Automotive Aftermarket) που χρησιμοποιούνται για επιβατικά οχήματα δεν φέρουν κανένα ελάττωμα, σύμφωνα με τα υφιστάμενα τεχνικά πρότυπα.

Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για συνεργεία επισκευών αυτοκινήτων σε συμμετέχουσες χώρες* και για χρονική περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία τοποθετείται το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν μας παρουσιάσει ελάττωμα σε σχέση με το υλικό ή την κατασκευή του, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό προϊόν ContiTech. Ο έμπορος από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της αξίωσης στο πλαίσιο της εγγύησης. Πρέπει να παρέχεται απόδειξη της αγοράς του(των) ανταλλακτικού(ών) και της ημερομηνίας τοποθέτησης.

Ένα συνεργείο δύναται να υποβάλει αξίωση εάν έχει εγγραφεί μία φορά στην παρούσα σελίδα και έχει αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί μετά την ημερομηνία εγγραφής. Ο κάτοχος της εγγύησης συμφωνεί να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του από την εταιρεία μας αποκλειστικά για λόγους εσωτερικής αξιολόγησης και συγκατατίθεται να λαμβάνει το Ενημερωτικό δελτίο της ContiTech μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που καταχώρισε (ο κάτοχος δύναται να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεση). Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα αποθηκευμένα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των δικαιωμάτων βάσει της εγγύησης παύει επίσης να ισχύει.

Το προϊόν πρέπει να έχει τοποθετηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία (συνεργείο αυτοκινήτων). Η εγγύηση είναι άκυρη και ανεφάρμοστη εάν η τοποθέτηση ή ο χειρισμός των προϊόντων έχει πραγματοποιηθεί εσφαλμένα ή εάν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος (π.χ. διαστήματα αλλαγών, οδηγίες επισκευής και συντήρησης) δεν έχουν τηρηθεί. Η εγγύηση είναι επίσης άκυρη εάν το προϊόν χαλάσει λόγω συνήθους φθοράς, εξωτερικών παραγόντων (ξένο σώμα, ρύπανση με υγρά κ.λπ.) ή λόγω ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας/περιβάλλοντος (π.χ. ρυθμίσεις, αγώνες ταχύτητας).

Ασχέτως με την παρούσα συμπληρωματική εγγύηση του κατασκευαστή, τα θεσμικά σας δικαιώματα δεν επηρεάζονται. Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με εξαίρεση τις διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Διεθνούς Πωλήσεως Εμπορευμάτων.

Εγγραφείτε εδώ για την 5ετή εγγύηση

Διαγραφή στοιχείων και ανάκληση της εγγύησης

1)  Απαιτούνται στοιχεία
2)  47 ευρωπαϊκές χώρες, ανατρέξτε στη φόρμα καταχώρησης για να δείτε τη λίστα με τις χώρες