5 lat gwarancji na wszystkie produkty !

ContiTech Power Transmission Group - Automotive Aftermarket

Produkty ContiTech spełniają najwyższe standardy jakościowe i wytwarzane są według najnowszych technologii oraz z najwyższej jakości materiałów. Dlatego też wybierani jesteśmy przez wielu producentów pojazdów jako dostawca części na pierwszy montaż oraz spełniamy warunki certyfikatów ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 50001:2011 oraz ISO 14001.

Przekonani o najwyższej jakości naszych produktów gwarantujemy że wszystkie komponenty ContiTech Power Transmission Group z asortymentu Automotive Aftermarket stosowane w samochodach osobowych, wolne są od wad i zgodne z obowiązującymi normami technicznymi.

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie dla warsztatów samochodowych w krajach objętych jej rozszerzeniem* w okresie do 5 lat od daty montażu produktu. W przypadku, gdy nasz produkt wykaże wadę produkcyjną lub materiałową, ContiTech przejmie koszty naprawy lub wymiany kwestionowanego produktu ContiTech. Roszczenie z tytułu gwarancji odbywa się zawsze za pośrednictwem sprzedawcy, u którego dany produkt został zakupiony. W przypadku reklamacji musi być zachowany dowód zakupu oraz wskazany termin montażu.

Warsztat może dochodzić roszczeń gwarancyjnych tylko pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się na niniejszej stronie internetowej i zaakceptowania warunków gwarancji. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zamontowanych po dacie rejestracji. Przedstawiciel warsztatu potwierdza, że zaznajomił się z warunkami gwarancji i akceptuje wykorzystywanie swoich danych jedynie do celów wewnętrznych oraz, że zgadza się na przesyłanie przez ContiTech newsletterów na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. W każdej chwili możliwe jest usunięcie z rejestru, co jest równoznaczne z wygaśnięciem wszelkich praw dotyczących gwarancji.

Produkt ContiTech musi być zamontowany tylko przez wykwalifikowany personel (warsztat samochodowy). Gwarancja staje się nieważna w przypadku, gdy obchodzenie się z produktem było niewłaściwe lub jego montaż przebiegł w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta pojazdu (okresy wymiany, zalecenia dotyczące wymiany lub przeglądów). Gwarancja nie obejmuje również przypadków uszkodzeń na skutek zadziałania czynników zewnętrznych (np. ciała obce, zanieczyszczenia przez płyny itp.) lub na skutek niewłaściwego użytkowania, albo innych czynników jak tuning czy wyścigi samochodowe.

Bez względu na wydłużoną gwarancję producenta, przysługujące Państwu prawa nie zostają naruszone. Niniejsza gwarancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem indywidualnych międzypaństwowych przepisów prawa międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów.

Zarejestruj sie na 5-letnia gwarancje

Usuniecie danych i uniewaznienie gwarancji.

1)  Wymagane dane
2)  47 państw europejskich, patrz wybór kraju w formularzu rejestracyjnym

Do ściągnięcia