5 år garanti på alla produkter!

ContiTech Power Transmission Group - Automotive Aftermarket

ContiTech-produkter uppfyller de strängaste kvalitetskraven och är tillverkade med hjälp av de senaste produktionsprocesserna och materialen. Därför är vi det föredragna OEM-leverantören för ett stort antal fordonstillverkare och är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 50001:2011 och ISO 14001.

Eftersom vi är övertygade om våra produkters kvalitet, garanterar vi att alla ContiTech Power Transmission Group-produkter inom fordonseftermarknadssektorn för personbilar är felfria enligt de aktuella tekniska standarderna.

Garantin gäller endast för bilverkstäder i deltagande länder* under 5 år från det datum när produkten monterades. Om ett material- eller tillverkningsfel skulle uppstå, reparerar vi eller byter ut den defekta ContiTech-produkten. Garantianspråken hanteras av den återförsäljare där produkten köptes. Ett inköpskvitto på delen/delarna och ett intyg om monteringsdatumet måste uppvisas.

En verkstad kan endast lämna in ett garantianspråk om den är registrerad på den här sidan och har accepterat alla villkor. Garantin omfattar endast produkter som monterats efter registreringsdatumet. Garantiinnehavaren godkänner att hans/hennes uppgifter används av oss enbart för intern utvärdering och samtycker till att få ContiTech nyhetsbrev via e-post på den registrerade adressen (innehavaren kan dra tillbaka detta medgivande). Användaren kan när som helst radera sina sparade uppgifter. Alla garantirättigheter upphör då också automatiskt att gälla.

Produkten måste ha monterats av en kvalificerad tekniker (bilverkstad). Garantin är ogiltig om produkterna har monterats och hanterats på fel sätt eller om fordonstillverkarens specifikationer (t.ex. bytesintervaller, reparations- och underhållsanvisningar) inte har följts. Garantin gäller heller inte om produkten är defekt till följd av normalt slitage, externa faktorer (främmande föremål, kontaminering med vätskor osv.) eller till följd av olämpliga drift-/omgivningsförhållanden (t.ex. trimning, tävlingskörning).

Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna kompletterande tillverkargaranti. Denna garanti regleras av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag av bestämmelserna i den internationella privaträtten och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

Registrera dig här för 5 års garanti

Radera uppgifter och återkalla garantin

1)  Nödvändiga uppgifter
2)  47 europeiska länder, se registreringsformuläret för en lista över deltagande länder.

Nerladdningar